Các phím tắt trong corelDraw

Thảo luận trong 'Thảo luận và Hỏi đáp'

 1. vovavietnam

  vovavietnam New Member

  F1 ------->> Mở trình giúp đỡ
  F2 ------->> Phóng to
  F3 ------->> Thu nhỏ
  F4 ------->> Hiển thị tất cả object có trên tải liệu
  F5 ------->> Sử dụng công cu vẽ đường thẳng
  F6 ------->> Sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật
  F7 ------->> Sử dụng công cụ vẽ hình tròn
  F8 ------->> Sử dụng công cụ Test
  F9 ------->> Full toàn màn hình
  F10 ------->> Sử dụng công cụ chỉnh sửa nốt
  F11 ------->> Bật hộp thoại Fountain Fill
  F12 ------->> Bật hộp thoại thuộc tính đường viền

  Các nhóm phím kết hợp:
  Ctrl + G: nhóm nhiều đối tượng thành 1
  Ctrl + U: Tách các đối tượng trong một nhóm
  Ctrl + R: lặp lại bước vừa thực hiện 1 lần nữa
  dấu "+" : Nhân bản đối tượng chồng lên đối tượng cũ

  Để chọn nhiề đối tượng ta nhấn zữ thêm phím Shift.
  Khi đã chọn nhiều đối tượng, muốn loại bỏ đối tượng nào ra khỏi nhóm đang chọn ta cũng zữ phím shift và click vào đối tượng đó.

  Khi đã chọn từ 2 đối tượng trở lên ta nhấn:
  "C" : canh giữa theo chiều dọc
  "E" : canh giữa theo chiều ngang
  "T" : canh thẳng phần trên
  "B" : canh thẳng phần dưới
  "L" : canh thẳng phần bên trái
  "R" : canh thẳng phần bên phải
  Nguồn: http://tuoitrenangdong.net/forum/showthread.php?t=6039
 2. theblue2804

  theblue2804 New Member

  cái này thế nào

  Tổng hợp lệnh tắt trong coreldraw
  Tổng hợp lệnh tắt trong coreldraw

  (Bài này giúp ích cho những người mới học)


  Tên Lệnh Phím tắt Mô tả
  Bold Text Editing Ctrl+B Chuyển sang chữ đậm
  Center Ctrl+E Căn lề giữa
  Change Case... Shift+F3 Thay đổi loại chữ trong văn bản đã chọn
  Column/Frame Break Ctrl+Enter Phá liên kết khung/cột
  Delete Character to Right Delete Xóa ký tự chữ từ trái sang phải
  Delete Word to Right Ctrl+Delete Xóa chữ từ trái sang phải
  Em Dash Alt+_ Em &Dash
  Em Space Ctrl+Shift+M E&m Space
  En Dash Alt+- En D&ash
  En Space Ctrl+Shift+N E&n Space
  Find Text... Alt+F3 Ttìm đoạn văn trong bản vẽ
  Font List Ctrl+Shift+F Hiển thị danh sách các font tự có và kích hoạt(available/active)
  Font Size Decrease Ctrl+NUMPAD2 Giảm cỡ font chữ
  Font Size Increase Ctrl+NUMPAD8 Tăng cỡ font chữ
  Font Size List Ctrl+Shift+P Hiện thị một danh sách tất cả các cỡ font tự có và kích hoạt(available/active)
  Font Size Next Combo Size Ctrl+NUMPAD6 Tăng cỡ font trong thiết lập kế tiếp danh sách cỡ Font Size List
  Font Size Previous Combo Size Ctrl+NUMPAD4 Giảm cỡ trong thiết lập trước tự có trong Font Size List
  Font Weight List Ctrl+Shift+W Hiển thị một danh sách tất cả available/active font weights
  Force Justify Ctrl+H Ép buộc căn lề 2 bên
  Full Justify Ctrl+J Căn lề toàn diện 2 bên
  HTML Font Size List Ctrl+Shift+H Hiện thị một danh sách tất cả các cỡ font tự có/kích hoạt của HTML
  Italic Ctrl+I Chuyển sang chữ nghiêng
  Left Ctrl+L Căn lề trái
  Move Down 1 Frame PgDn Di chuyển chữ xuống một khung màn hình
  Move Down 1 Line DnArrow Di chuyển chữ xuống một dòng
  Move Down 1 Paragraph Ctrl+DnArrow Di chuyển chữ xuống một đoạn văn
  Move Left 1 Character LeftArrow Di chuyển chữ sang trái một ký tự
  Move Left 1 Word Ctrl+LeftArrow Di chuyển chữ sang trái một từ
  Move Right 1 Character RightArrow Di chuyển chữ sang phải một ký tự
  Move Right 1 Word Ctrl+RightArrow Di chuyển chữ sang phải một từ
  Move Up 1 Frame PgUp Di chuyển chữ lên một khung màn hình
  Move Up 1 Line UpArrow Di chuyển chữ lên một dòng
  Move Up 1 Paragraph Ctrl+UpArrow Di chuyển chữ lên một đoạn văn
  Expand Selection Table Editing Ctrl+A Mỡ rộng vùng chọn
  Merge Cells Ctrl+M Liên kết các ô đx trọng trong một ô
  Move Down DnArrow Di chuyển xuống
  Move Left LeftArrow Di chuyển sang trái
  Move Right RightArrow Di chuyển sang phải
  Move Up UpArrow Di chuyển lên
  Align Bottom Main B Sắp xếp các đối tượng đã chọn theo đáy
  Align Centers Horizontally E Sắp xếp các đối tượng đã chọn theo tâm giữa chiều ngang
  Align Centers Vertically C Sắp xếp các đối tượng theo tâm giữa chiều thẳng đứng
  Align Left L Sắp xếp các đối tượng theo bên trái
  Align Right R Sắp xếp các đối tượng theo bên phải
  Align To Baseline Alt+F12 Sắp xếp chữ theo đường cơ sở baseline
  Align Top T Sắp xếp các đối tượng theo đỉnh
  Artistic Media I "Vẽ đường curves và áp dụng Preset, Brush, Spray,
  Calligraphic hay các hiêu ứngPressure Sensitive cho strokes"
  Back One Ctrl+PgDn Quay lại một trang
  Break Apart Ctrl+K Phá liên kết apart của các đối tượng đã chọn
  Brightness/Contrast/Intensity... Ctrl+B Sỡ hộp thoại Brightness/Contrast/Intensity
  Bring up Property Bar Ctrl+Enter "Brings up the Property Bar and gives focus
  to the first visible item that can be tabbed to"
  Center to Page P Sắp sếp các đối tượng về giữ trang giấy
  Character Formatting Ctrl+T Mở hộp thoại Character &Formatting
  Color Balance... Ctrl+Shift+B Mở hộp thoại Color Balance
  Combine Ctrl+L Liên kết các đối tượng đã chọn
  Contour Ctrl+F9 Mở hộp thoại Contour Docker
  Convert Ctrl+F8 Chuyển đổi chữ artistic sang đoạn văn paragraph hay vice versa
  Convert Outline To Object Ctrl+Shift+Q Chuyên đổi đường biên outline sang thành đối tượng
  Convert To Curves Ctrl+Q Chuyển đổi các đối tượng đã chọn sang curve
  Copy Ctrl+C Copies một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard
  Copy Ctrl+Insert Copies một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard
  Cut Ctrl+X Cuts một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard
  Cut Shift+Delete
  Delete Delete Xóa một đối tượng đã chọn
  Distribute Bottom Shift+B Phân phối các đối tượng đã chọn theo đáy
  Distribute Centers Horizontally Shift+E Phân phối các đối tượng the tâm chiều ngang
  Distribute Centers Vertically Shift+C Phân phối các đối tượng the tâm chiều thẳng đứng
  Distribute Left Shift+L Phân phối các đối tượng theo bên trái
  Distribute Right Shift+R Phân phối các đối tượng theo bên phải
  Distribute Spacing Horizontally Shift+P Phân phối khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều ngay
  Distribute Spacing Vertically Shift+A Phân phối khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều thẳng đứng
  Distribute Top Shift+T Phân phối các đối tượng đã chọn theo đỉnh
  Duplicate Ctrl+D "Nhân bản đối tượng đã chọn và di chuyển theo một theo
  một quỹ đạo/kích thước đã định specified amount "
  Dynamic Guides Alt+Shift+D Hiện/ẩn Dynamic Guides (toggle)
  Edit Text... Ctrl+Shift+T Mở hộp thoại Edit Text
  Ellipse F7 Vẽ hình ellipses và cung circles; kích kép vào công cụ opens để mở hộp tùy chọn
  Envelope Ctrl+F7 Mở cửa sổ Envelope
  Eraser X Xóa đường part của một graphic hay splits an object into two closed paths
  Exit Alt+F4 Thoát khỏi chương trình corel
  Export... Ctrl+E Xuất các đối tượng sang định dạng khác
  Font Size Decrease Ctrl+NUMPAD2 Giảm cỡ font so với thời điểm lúc đầu
  Font Size Increase Ctrl+NUMPAD8 Tăng cỡ font so với thời điểm lúc đầu
  Font Size Next Combo Size Ctrl+NUMPAD6 Tăng cỡ font trong thiết lập kế tiếp danh sách cỡ Font Size List
  Font Size Previous Combo Size Ctrl+NUMPAD4 Giảm cỡ trong thiết lập trước tự có trong Font Size List
  Forward One Ctrl+PgUp Chuyển tiếp một trang
  Fountain Fill... F11 Áp dụng màu fountain fills cho đối tượng chọn
  Freehand F5 Vẽ đường lines và curves trong Freehand mode
  Full-Screen Preview F9 Hiện thị toàn màn hình trang vẽ
  Graph Paper D Vẽ một nhóm rectangles; kích kép để mở hộp thoại tùy chọn Toolbox tab
  Graphic and Text Styles Ctrl+F5 Mở cửa sổ Graphic và kiểu ký tự Text Styles
  Group Ctrl+G Thiết lập nhóm các đối tượng
  Hand H Công cụ bàn tay
  Horizontal Text Ctrl+, Chuyển đổi chữ theo chiều ngang horizontal direction
  Hue/Saturation/Lightness... Ctrl+Shift+U Mỡ hộp thoại Hue/Saturation/Lightness
  Import... Ctrl+I Nhập/chèn chữ/đối tượng ngoài từ trương trình khác
  Insert Symbol Character Ctrl+F11 Mở hộp thoại chèn ký tự Insert Character Docker Window
  Interactive Fill G Adds a fill to object(s); clicking and dragging on object(s) applies a fountain fill
  Lens Alt+F3 Mở hợp thoại hiệu ứng Lens
  Linear Alt+F2 Contains functions for assigning attributes to linear dimension lines
  Macro Editor... Alt+F11 Macro &Editor...
  Mesh Fill M Converts an object to a Mesh Fill object
  Micro Nudge Down Ctrl+DnArrow Nudges the object downward by the Micro Nudge factor
  Micro Nudge Left Ctrl+LeftArrow Nudges the object to the left by the Micro Nudge factor
  Micro Nudge Right Ctrl+RightArrow Nudges the object to the right by the Micro Nudge factor
  Micro Nudge Up Ctrl+UpArrow Nudges the object upward by the Micro Nudge factor
 3. luu anh tuan

  luu anh tuan New Member

  Có thể tự tạo phím tắt trong Corel
 4. luu anh tuan

  luu anh tuan New Member

  Việc sử dụng và thiết lập các phím tắt sao cho thuận tiện với công việc luôn là điều quan tâm hàng đầu vì nó giúp cải thiện dáng kể thời gian làm việc. Với Photoshop thì rất nhiều nhưng với Corel có lẽ còn nhiều bạn chưa biết hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cách tạo phím tắt trong Corel 13 và 1 số phím tắt thông dụng của nó, bạn có thể thực hiện cả hai điều này một cách dễ dàng.

  Đầu tiên, bạn vào : Tool/ option/ workspace/ customization/ commands/ shortcut key
 5. luu anh tuan

  luu anh tuan New Member

  Đầu tiên, bạn vào : Tool/ option/ workspace/ customization/ commands/ shortcut key

Chia sẻ trang này